Wiosną rozpocznie się remont ulicy Licealnej

Na początku lutego poznamy wykonawcę przebudowy ul. Licealnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Traugutta i 15 Sierpnia. Będzie to największa miejska inwestycja drogowa w 2018 roku. Jej koszt w całości pokryje samorząd miejski.

Na oferty ratusz czeka do 31 stycznia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i w wyniku przetargu zostanie wyłoniony wykonawca robót, prace budowlane powinny się rozpocząć wiosną. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec sierpnia 2018 roku. Przebudowie ulegnie ul. Licealna na całej długości (379 m) oraz skrzyżowanie z ulicami Traugutta i 15 Sierpnia.

– Bardzo chcieliśmy, by w tym miejscu powstało rondo, zleciliśmy nawet pierwotnie sporządzenie projektu właśnie z takim rozwiązaniem. Okazało się jednak, że nie jesteśmy w stanie zmieścić tam ronda. Zbyt gęsta jest zabudowa. W projekcie z rondem wychodziło, że wjazdy na posesję byłyby usytuowana na rondzie, a to jest niedopuszczalne przepisami. Zamknięcie wjazdów na posesje oczywiście też nie wchodziło w grę. Dlatego musieliśmy pozostać przy obecnym rozwiązaniu komunikacyjnym – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, odpowiedzialny w ratuszu za inwestycje.

– Zanim powstał projekt odbyło się kilka narad z inżynierami. Wszelkie rozwiązania konsultowaliśmy ze służbami powiatowymi i policją. To nie jest tak, że coś sobie sami wymyślamy w oderwaniu od przepisów – mówi Urszula Cielniak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji UM.

– Zastanawialiśmy się mocno nad zmianą organizacji ruchu, ale po badaniach okazało się, że ruch na 15 Sierpnia i Licealnej jest porównywalny. Zdecydowaliśmy więc o pozostawieniu pierwszeństwa Licealnej względem 15 Sierpnia. Podporządkowanie ul. 15 Sierpnia powoduje, że na skrzyżowaniu blokowany jest tylko jeden pas ruchu od Boryszewa w kierunku centrum. Odwrócenie sytuacji powodowałoby blokowanie dwóch pasów: od ronda w kierunku centrum i od centrum w kierunku ronda na ul. Licealnej. Wobec tego płynność ruchu byłaby zakłócana podwójnie. Nie bez znaczenia są też przyzwyczajenia i nawyki kierowców. Radykalna zmiana organizacji ruchu zawsze powoduje natężenie wypadkowości w okresie przejściowym. Aktualna organizacja ruchu na skrzyżowaniu jest stosunkowo bezpieczna i nie generuje podwyższonej kolizyjności. W 2017 roku zanotowano jedną, niegroźną kolizję, dlatego pozostanie niezmieniona – kończy Urszula Cielniak.

Remont rozpocznie się od prac ziemnych. Na terenie inwestycji występuje bardzo gęsta sieć uzbrojenia podziemnego: elektryczna (PGE Dystrybucja S.A.), gazowa (Sime Polska Sp. z o.o.), teletechniczna (Orange Polska S.A.) oraz kanalizacyjna (ZWIK Sochaczew sp. z o.o.).

– Szczególnie gęsto jest pod planowaną ścieżką rowerową. To był jeden z kilku powodów, dla których zdecydowaliśmy się na tej ścieżce na nawierzchnię z kostki niefazowanej, a nie z asfaltu. W razie jakichkolwiek prac podziemnych ścieżkę z kostki będzie dużo łatwiej odtworzyć – wyjaśnia Urszula Cielniak, odpowiadając na zarzuty, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej, co do nawierzchni ścieżki. – Tam gdzie to możliwe projektujemy ścieżki asfaltowe. Tak będzie np. w ulicy 15 Sierpnia – dodaje.

Wszystkie podziemne instalacje zostaną zabezpieczone na czas prowadzenia prac. Dodatkowo, sochaczewski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ulicy Licealnej wykona sieć kanalizacji deszczowej, pojawią się nowe studzienki i wpusty deszczowe, jezdnia będzie wyprofilowana tak, aby wody opadowe spływały do podziemnej sieci.

Zasadnicza część robót budowlanych na ulicy Licealnej obejmie przebudowę jezdni (6 m), zjazdów, chodników (2-2,5 m), wykonanie pionowego i poziomego oznakowania ulicy, adaptację terenów zielonych (780 m2) oraz budowę dwustronnej ścieżki rowerowej (2 m).

Nowa droga dla jednośladów, biegnąca od ronda przy wiadukcie w kierunku liceum, połączy się z już istniejącą ścieżką w ulicy Traugutta. Tuż przed skrzyżowaniem powstanie także odnoga ścieżki wchodząca w ulicę 15 Sierpnia, która póki co będzie się kończyła przy przejściu dla pieszych obok LO im. F. Chopina. Jej dalszy ciąg powstanie podczas remontu miejskiego odcinka ul. 15 Sierpnia.

Remont obejmie także krótki odcinek ul. Traugutta, począwszy od jej styku z ulicą Sierpniową, prowadzącą do dawnego cmentarza żydowskiego. Tu jezdnia po remoncie będzie miała 7,3 metra szerokości. Przy rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, naprzeciw Centrum Edukacji Muzeum Kolei Wąskotorowej, powstanie z kolei zatoka postojowa na cztery samochody.

Maciej Frankowski