Uczysz się – jedziesz za darmo

Od września przedszkolaki, uczniowie i studenci – posiadacze Sochaczewskiej Karty Mieszkańca – zaczną korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Burmistrz Piotr Osiecki wystąpił do radnych o zgodę na bezpłatne przejazdy dla tej grupy mieszkańców i w czasie sesji 27 marca usłyszał jednogłośne „tak”. Program ruszy z nowym rokiem szkolnym.

Do ustanowienia darmowych przejazdów konieczna była zmiana dwóch uchwał rady opisujących zasady przyznawania ulg i zniżek, do jakich mają prawo posiadacze Sochaczewskiej Karty Mieszkańca (SKM) i Sochaczewskiej Karty Rodziny. Najogólniej mówiąc, wprowadzono w nich zapisy, że od września 2018 roku z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską będą mogli korzystać wszyscy uczący się posiadacze Sochaczewskiej Karty Mieszkańca w wieku od 4 do 24 lat. Uczniom w wieku 4-18 lat ulga zostanie automatycznie nadana przez elektroniczny system, na wszystkie wydane wcześniej i aktywne karty (w Polsce istnieje obowiązek nauki do 18 roku życia, stąd założenie, że dziecko – posiadacz SKM jest uczniem). Jeśli chodzi o uczniów i studentów w wieku 19-24 lata, muszą oni przyjść do UM z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki, by pracownicy wprowadzili ulgę na ich kartę.

Super wiadomość dla rodzin
Tuż po ogłoszeniu w lokalnych mediach, że radni zatwierdzili propozycję, sprawę komentowano m.in. na facebookowych profilach burmistrza i urzędu miasta. Robert Bartoszek napisał „I brawo. To samo Tallin zrobił dawno temu. W efekcie mają czyste powietrze, brak korków i mieszkańcy zadowoleni”. Patryk Orliński stwierdził „bardzo dobrze, że tak zrobili”, Rafał Łuczyński zauważył, że „zmniejszy to uciążliwość remontów i przeciążenie ronda”, a Michał Głuchowski, że to „super wiadomość, dużo rodzin na to czekało”.

Jak wyrobić kartę?
SKM wydawana jest bezpłatnie w urzędzie miejskim i zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Po tym okresie trzeba ją – także bezpłatnie – odnowić. Bezterminowo otrzymują ją osoby mające 75 lat i więcej. Wniosek o wydanie karty można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter UM) lub w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM.

SKM to nie tylko przejazdy, ale także szereg innych zniżek np. przy zakupie biletów na basen, lodowisko, wejściówek do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, korzystaniu z oferty własnej Centrum Kultury, tańsze parkowanie w płatnej strefie czy pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do żłobka i przedszkoli.

– Jeśli jednak ktoś planuje wyrobienie karty tylko z myślą o darmowych przejazdach ZKM, zachęcam rodziców, by wniosków o jej wydanie nie składali teraz, ale w wakacje. Karta zachowuje ważność przez dwanaście miesięcy, zatem wtedy dzieci będą korzystały z bezpłatnej komunikacji przez cały rok szkolny. Gdy wniosek trafi do nas teraz, SKM straci ważność w kwietniu 2019 roku, czyli dwa miesiące przed ostatnim dzwonkiem – wyjaśnia naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM Joanna Kamińska.

Nie trzeba mieć własnego mieszkania czy meldunku, by otrzymać SKM. Uchwała mówi, że uprawniona do jej otrzymania jest każda osoba, która rozlicza podatek dochodowy w sochaczewskim Urzędzie Skarbowym i deklaruje w swoim zeznaniu, że miejscem jej zamieszkania jest Sochaczew. Precyzuje nawet, że przez miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jak widać, o kartę mogą wystąpić też osoby wynajmujące mieszkanie w Sochaczewie.

Spłać zaległości
Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym należy pamiętać, jasno opisany w uchwale. Karty wydawane są tylko tym osobom, które terminowo płacą podatki lokalne, nie mają opóźnień w opłacie śmieciowej czy za wieczyste użytkowanie miejskiego gruntu. Zanim Wydział Polityki Społecznej zleci produkcję karty, sprawdza, czy wnioskodawca nie zalega z tego rodzaju opłatami.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Do czego uprawniają karty?

Sochaczewska Karta Mieszkańca
1) 100 proc. zniżki na bilety ZKM dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia w   przypadku uczęszczania dziecka do szkół i placówek oświatowych lub szkoły wyższej (od 1 września 2018)
2) 15 proc. zniżki na zakup normalnego biletu jednorazowego lub miesięcznego uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską na terenie miasta Sochaczew; (to zniżka dorosłych oraz młodzieży, która nie kontynuuje nauki)
3) 15 proc. zniżki od obowiązujących cen na zakup normalnego biletu jednorazowego lub karnetu uprawniającego do korzystania z oferty własnej SCK
4) 15 proc. zniżki na ofertę własną MOSiR
5) 15 proc. zniżki na zakup normalnych biletów jednorazowych do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
6) pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto
7) 15 proc. zniżki w opłacie jednorazowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, z wyłączeniem abonamentu „M”.

Sochaczewska Karta Rodziny
1) 50 proc. zniżki na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2) 50 proc. zniżki na ofertę własną SCK, w tym zakup biletów do kina Mazowsze
3) 50 proc. zniżki od obowiązujących cen biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
4) 50 proc. zniżki od obowiązujących cen biletów miesięcznych Zakładu Komunikacji Miejskiej dla rodzica i małżonka rodzica (dzieci od 1 września zaczną korzystać ze 100 proc.)
5) 50 proc. zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (warunkiem skorzystania z ulgi jest terminowe uiszczenie opłat).

Tyle aktywnych kart wydano do 1 kwietnia br.
3147 – Sochaczewska Karta Mieszkańca
1625 – Sochaczewska Karta Seniora 75+
1341 – Sochaczewska Karta Rodziny
484 – Sochaczewska Karta Seniora 65+
75 – Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi
12 – Sochaczew Weteranom