Sochaczewianin Roku – Kolejna nominacja

Już po raz szesnasty wybierać będziemy Sochaczewianina Roku. Zwracamy się więc do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu sochaczewskiego, aby zechcieli wziąć udział w tej edycji plebiscytu. Przypomnijmy, że jego celem jest prezentowanie i popularyzowanie osób, które w minionym roku wyróżniły się swoją działalnością na rzecz Sochaczewa i lokalnej społeczności. Mamy już szesnaścioro, zarówno indywidualnych jak i grupowych posiadaczy tego prestiżowego tytułu i dobrze ponad setkę nominowanych. Czekamy na państwa propozycje i zgłoszenia. Dziś kolejna nominacja.

Krystyna Stańkowskazdjęcie wizytowe 1

Mówią o niej człowiek – orkiestra, gdyż zajmuje się tyloma rodzajami działalności, że starczyłoby dla kilku osób.
Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie z 35-letnim stażem pracy a także pedagogiem terapeutą w SP 3 i Gabinecie Pomocy Pedagogicznej. Była również dyrektorem sochaczewskiej Niepublicznej NASZEJ SZKOŁY przy Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla dzieci AGA w Stowarzyszeniu „Po Pierwsze Rodzina”.
Jest instruktorem ZHP i drużynową w stopniu harcmistrza 2 gromady zuchowej „Leśne Bractwo” działającej w SP 3 oraz instruktorem ratownictwa w ogólnopolskiej akcji Ratujemy i Uczymy Ratować Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka. W ramach tego projektu, jako instruktor ratownictwa, przeszkoliła ponad 500 uczniów kl. I-III, prowadząc szkolne warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Prezentacje szkoleniowe dla dorosłych i wszystkich chętnych prowadzi wraz z uczniami podczas takich imprez społecznych jak: Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, Sochaczewskie Lato na pl. Kościuszki, Turniej Dzikich Drużyn w Chodakowie, Motoserce, Międzyszkolne Turnieje Umiejętności Małych Ratowników.
Krystyna Stańkowska jest również założycielką szkolnej gazetki „Trójwieści”, która wielokrotnie nagradzana była w redakcyjnym Konkursie Młodych Dziennikarzy.
Za swe osiągnięcia pedagogiczne i działalność społeczną otrzymała Nagrodę Burmistrza, medal KEN, Nagrodę Kuratora II stopnia, Nagrodę Ministra II stopnia, rokrocznie zdobywa również Nagrodę Dyrektora Szkoły. Z oddaniem poświęca się pracy pedagogicznej, nie szczędząc swym wychowankom własnego czasu wolnego. Chętnie też udziela się społecznie w ramach różnorodnych akcji. Wszystkie te działania to dobra okazja, aby Krystyna Stańkowska znalazła się w gronie nominowanych.

(pab) 

Sylwetki wszystkich nominowanych kandydatów do tytułu Sochaczewianina Roku 2013 znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: O gazecie->Sochaczewianin Roku.