Schindler Polska wspiera ZS CKP

Od września tego roku w „osiemdziesiątce” działa klasa patronacka firmy Schindler, światowego potentata w produkcji wind, dźwigów towarowych, schodów ruchomych. Z patronatu firmy korzystają uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń dźwigowych.

Z inicjatywy wicedyrektor Lucyny Sobieraj i kierownika szkolenia praktycznego Macieja Wódki doszło do nawiązania kontaktu z absolwentem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Pawłem Wierzbickim, obecnie prezesem zarządu Schindler Polska Sp. z o.o. Dzięki temu we wrześniu tego roku szkolnego doszło do utworzenia klasy patronackiej.

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii, posiadającego 139-letnią tradycję w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisowaniu wind, schodów i chodników ruchomych.

Obecnie koncern posiada fabryki i filie na wszystkich kontynentach oraz zatrudnia ponad 45.000 pracowników w ponad 1000 oddziałach. Początek działalności w Polsce datuje się na rok 1928. Ponownie, jako przedstawicielstwo, koncern wszedł na polski rynek w 1995 r.,  a od 1997 działa jako Schindler Polska.

Czym różni się klasa patronacka od zwykłej klasy? Przede wszystkim dostępem do nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na wzrost jakości nauki i przygotowania specjalistów. Ale plusów wynikających z podjętej współpracy jest znacznie więcej. Firma Schindler w ramach patronatu zaproponowała m.in.: przyjęcie trzech najlepszych uczniów na płatne wakacyjne staże, poprowadzenie bezpłatnych warsztatów dla uczniów i nauczycieli zawodu, organizację bezpłatnych praktyk szkolnych dla uczniów w trakcie trwania roku szkolnego, przekazanie podręczników branżowych oraz pomocy dydaktycznych, a nawet wyposażenie sali patronackiej.

Coraz więcej szkół zawodowych we współpracy z biznesem tworzy klasy patronackie. Pracownicy ZS CKP są dumni, że jako jedni z  pierwszych w powiecie sochaczewskim przenieśli dobre praktyki i sprawdzone wzorce do swojej szkoły, Dzięki temu stworzyli uczniom nowe możliwości rozwoju i planowania kariery wraz z rozpoczęciem nauki w „Osiemdziesiątce”.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl