Trzy samorządy za budową nowego mostu!

Za nami historyczna, wspólna sesja trzech rad – powiatu, miasta Sochaczew i gminy Sochaczew – poświęcona planom budowy nowego mostu służącego wszystkim mieszkańcom regionu, zapewniającego w perspektywie kolejnych lat sprawną komunikację mieszkańcom miasta ale też Altanki, Karwowa, Rozlazłowa, Adamowej Góry czy nawet dalej, Młodzieszyna. Starosta, burmistrz i wójt gminy Sochaczew uroczyście podpisali umowę partnerską potwierdzającą, że jest wola współpracy trzech samorządów przy tym niezwykle ważnym projekcie.  

W sesji wzięli udział m.in. minister i poseł ziemi sochaczewskiej Maciej Małecki, radni i przewodniczący trzech rad Andrzej Kierzkowski, Sylwester Kaczmarek i Czesław Ćwikliński, starosta Jolanta Gonta, burmistrz Piotr Osiecki i wójt Mirosław Orliński, komendanci powiatowi policji i straży, dyrektorzy szpitala powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg. Głos zabrali eksperci wykonujący na zlecenie miasta dwie analizy. Pierwsza z nich dotyczyła natężenia ruchu w mieście, przepływu pojazdów w centrum miasta i poza nim, godzin szczytu, a nawet własności samochodów przejeżdżających przez główny most Sochaczewa (21 procent pojazdów należy do sochaczewian, 79 proc. do mieszkańców okolicznych gmin). Druga analiza dotyczyła ewentualnej lokalizacji nowej przeprawy, a eksperci opisali plusy i minusy czterech takich miejsc. W czasie sesji pokazano zalety i wady każdej z lokalizacji, rekomendując budowę mostu – jak powiedział Tomasz Kordjak z biura Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji – „około 50-100 metrów w górę rzeki od obecnej kładki dla pieszych”.

Poparcie dla planów władz powiatu, miasta i gminy wyrazili dyrektor szpitala Piotr Szenk oraz komendanci powiatowi policji i straży pożarnej. Podkreślali, że dla służb ratowniczych czas dojazdu na zasadnicze znaczenie, a gdy walczy się o życie poszkodowanych w wypadkach cenna jest każda sekunda. Komendant policji zwrócił uwagę, że w powiecie jest obecnie zarejestrowanych ok. 99,5 tys. pojazdów i co rok przybywa ich 3 tys. Jeśli tempo się utrzyma, to za 10 lat liczba samochodów wzrośnie o 30 procent, dlatego każda inicjatywa poprawiająca jakość i dostępność dróg jest cenna. Podobnych argumentów użył komendant straży podkreślając, że od lat spada liczba pożarów, a rośnie liczba wypadków komunikacyjnych. Nowa przeprawa skróci czas dojazdu do poszkodowanych.

W czasie sesji przypomniano, że wcześniej trzy rady podjęły uchwały intencyjne w sprawie wspólnego projektu mostowego. Jego liderem ma być powiat, gdyż przeprawa połączy dwie drogi powiatowe – Staszica i Gawłowską. Inwestycja ma być w połowie sfinansowana przez starostę, która przy wsparciu ministra Małeckiego liczy na otrzymanie rządowej dotacji, a w drugiej połowie przez miasto i gminę Sochaczew (po 25 proc.).

Na koniec dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska przedstawiła plan dojścia do jednego z ostatnich etapów, czyli ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Jak mówiła, proces z pewnością zajmie kilka lat. Tak duża inwestycja wymaga opracowania koncepcji, uzyskania szczegółowych uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, wykupów gruntów, ustalenia prawa do nich, wykonania badań gruntu, projektów technicznych, planu organizacji ruchu itd. Jak zaznaczyła, tylko na decyzję środowiskową powiat może czekać od roku do dwóch lat.

Ostatnim elementem obrad było złożenie podpisów pod umową partnerską.