Radni dołożyli pieniędzy do inwestycji drogowych

Rada przyjęła rządową dotację w wysokości prawie 1,3 mln zł przekazaną miastu na budowę kawiarni i bulwarów nad Bzurą, radni zgodzili się przeznaczyć 270 tys. na cztery nowe projekty drogowe i 30 tys. na dodatkowe patrole policji poprawiające bezpieczeństwo. To tylko kilka najważniejszych decyzji, jakie zapadły na sesji Rady Miasta 31 stycznia. Po raz pierwszy obrady były na żywo transmitowane na miejskim fanpagu na facebooku.

Radni przyjęli kilka uchwał w sprawie przekazania pieniędzy na nowe projekty inwestycyjne prowadzone przez powiat i samorząd Mazowsza przy udziale miasta. Jednogłośnie z budżetu wydzielili:
– 150 tys. zł na projekt remontu alei 600-lecia, zarządzanej przez marszałka województwa,
– 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji przebudowy mostu leżącego w śladzie zarządzanych przez powiat ulic Mostowej i Brukowej (Chodaków, trasa na Młodzieszyn). Z własnego budżetu na projekt starostwo również wyłoży 50 tys. zł,
– 40 tys. na dokumentację remontu powiatowej ulicy Głowackiego,
– 30 tys. na projekt budowy sygnalizacji świetlnej na zarządzanym przez marszałka województwa skrzyżowaniu ulic 15 Sierpnia, Boryszewskiej i Inżynierskiej.

To już kolejne pieniądze z miejskiego budżetu na drogi powiatowe i wojewódzkie leżące w granicach miasta. W budżecie na 2018 r. burmistrz umieścił wcześniej 1,5 mln zł na drugi etap przebudowy powiatowej ulicy Trojanowskiej, 820 tys. na modernizację powiatowych ulic Sienkiewicza, Ks. Janusza i Towarowej oraz pół miliona dla samorządu Mazowsza na oświetlenia ulicy Chopina.

Radni dokonali kilku istotnych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadzili do nich m.in. 1.292.200 zł dotacji rządowej na projekt Sochaczew od(Nowa), który zakłada budowę kawiarni i bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą oraz termomodernizację muzeum ziemi sochaczewskiej. Pieniądze trafią do budżetu miasta w dwóch transzach – w 2018 roku 516.900 zł, a w 2019 roku 775.300 zł. To dodatkowe pieniądze na ten ogromny projekt, a warto przypomnieć, że jesienią ubiegłego roku na to zadanie burmistrz zdobył już 4.999.000 zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Do tegorocznego budżetu wprowadzono 60 tys. zł dotacji przekazanej przez powiat miejskiej bibliotece publicznej, która od lat pełni też zadania biblioteki powiatowej. 30 tys. zł przekazano policji na dodatkowe patrole na ulicach miasta.

Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie od PKP działki o powierzchni prawie 3 tys. metrów leżącej w rejonie ulic Szkolnej i Otwartej w dzielnicy Boryszew. Starania o jej przejęcie burmistrz prowadził od wielu miesięcy. Przełom nastąpił pod koniec minionego roku. W październiku, w czasie spotkania samorządowców ziemi sochaczewskiej zorganizowanego przez ministra Małeckiego z władzami PKP i Ministerstwa Rozwoju (poświęconego planom budowy ścieżki rowerowej do Puszczy Kampinoskiej), o działce burmistrz rozmawiał z prezesem PKP SA Krzysztofem Mamińskim i dyrektorem Biura Obrotu Nieruchomościami PKP SA Dariuszem Zduńczykiem. PKP ostatecznie wyraziły zgodę na oddanie gruntu. Jego przejęcie umożliwi usprawnienie komunikacji w ulicach Szkolnej, Mireckiego, Dalekiej i Otwartej.

Jednogłośnie zdecydowano o nieodpłatnym przejęciu od skarbu państwa gmachu Sądu Rejonowego w Sochaczewie wraz z działką na której stoi (3677 m2). Nastąpi to po wybudowaniu nowej siedziby sądu na działce leżącej u zbiegu Piłsudskiego i Olimpijskiej, którą samorząd także przekaże skarbowi państwa nieodpłatnie. Teren pod nowy sąd to 10.052 m2 wydzielone z tzw. pól czerwonkowskich.

Dokonano wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie. Pozytywnie całą procedurę przeszedł Bogdan Sylwester Okraska, zgłoszony przez grupę mieszkańców miasta. W ramach wyborów uzupełniających, ze względu na brak chętnych, nie udało się za to wybrać drugiego ławnika do sądu w Sochaczewie, ani dwóch do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. O uzupełnienie sochaczewskiej reprezentacji w wymiarze sprawiedliwości wnioskował do rady prezes płockiego sądu.

Radni ustalili także roczny plan pracy komisji rewizyjnej i wszystkich pozostałych komisji stałych rady miasta.

Na koniec głos zabrał zaproszony na miejską sesję przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski. Dziękował władzom miasta za ostatni rok współpracy i przychylność dla kolejnych wspólnych projektów drogowych. Jak zauważył, godzinę wcześniej radni wydzielili z budżetu miasta 90 tys. zł na opracowanie dokumentacji remontu mostu w Chodakowie i przebudowy ulicy Głowackiego biegnącej tuż obok parku Garbolewskiego.

– Park ma być w tym roku zrewitalizowany wraz z drogą przed szkołą muzyczną, stąd decyzja władz powiatu o remoncie przylegającej do niego ul. Głowackiego. Wspólne inwestycje są tańsze, lepsze, skuteczne – podkreślił Andrzej Kierzkowski.

Przewodniczący nawiązał też do starań powiatu o jakość usług świadczonych w szpitalu, do powtarzanych regularnie apeli, by samorządy wspierały ZOZ nawet symbolicznymi kwotami czy zakupem sprzętu. Jak przypominał, każdy samorządowiec idąc do wyborów mówi o służbie mieszkańcom, a dbałość o miejsce, w którym leczy się społeczność powiatu to taka właśnie służba. Podziękował miastu za wspieranie finansowe szpitala i przypomniał, że ZOZ – decyzjami burmistrza – ma regularnie umarzany podatek od nieruchomości, a to w skali roku bardzo duża kwota.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl