Przejazd w Teresinie wreszcie będzie bezpieczny

Powstanie bezpieczne skrzyżowanie kolejowo-drogowe w Teresinie. Dzięki podpisanemu 17 stycznia porozumieniu, pociągi nie będą już paraliżowały ruchu w tej okolicy.

Prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, starosta sochaczewski Jolanta Gonta oraz wójt gminy Teresin Marek Olechowski, w obecności posła Macieja Małeckiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisali w siedzibie spółki PLK porozumienie o współfinansowaniu projektu budowy tunelu w Teresinie. W wyniku tego porozumienia do 2021 ma powstać tunel, który pod przejazdem kolejowym połączy ulice Szymanowską i św. Maksymiliana Kolbego. Obiekt będzie posiadał także chodnik i ścieżkę rowerową i zastąpi dotychczasowy przejazd na linii kolejowej Warszawa – Poznań.

Podpisane porozumienie określa zasady i warunki współpracy w pierwszej fazie inwestycji (lata 2018-2019). Opracowanie dokumentacji projektowej będzie kosztowało około 1,2 mln zł. Połowę tej kwoty wyłożą PLK w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”.

Budowę obiektu przewidziano na lata 2020–2021. Wstępna wycena jego wykonania to ok. 24 mln zł. PLK deklaruje, że sfinansuje przedsięwzięcie do 50% kosztów z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 12 mln zł.

Opisywana inwestycja ma odblokować ruch drogowy w Teresinie, gdzie z wspomnianego przejazdu kolejowego korzysta 6 tys. samochodów dziennie, a miejscowość jest „podzielona” na dwie części z powodu częstych przejazdów pociągów.

– Przed przejazdem w Teresinie dochodziło do wypadków i kolizji – mówi starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. – Do takich sytuacji z pewnością przyczynia się podenerwowanie kierowców, bo czas oczekiwania na przejazd jest bardzo długi – dodaje.

Maciej Małecki, przypomina że kierowcy czekają na to bezkolizyjne skrzyżowanie od dawna.

– Blisko 40 lat ta inwestycja była odkładana do szafy, mimo że jest bardzo potrzebna, nie tylko dla mieszkańców Teresina, ale także dla miliona pielgrzymów, przybywających każdego roku do Niepokalanowa. Jeśli kogoś dziwi duże poparcie dla rządu i mojej formacji politycznej, to takie inwestycje stanowią wyjaśnienie. To rząd PiS umożliwił Polsce równomierny rozwój. Nie dzielimy kraju na bogatszą, bardziej uprzywilejowaną część i resztę. Pieniądze są kierowane tam, gdzie są potrzebne. Z niezrozumiałych względów budowa bezpiecznego przejazdu w Teresinie przez całe lata była blokowana. Dziś to się zmieniło, a ja jako poseł Ziemi Sochaczewskiej mam osobistą satysfakcję, że dzięki dobrej współpracy z PKP PLK, powiatem sochaczewskim i gminą Teresin udaje się rozwiązać kolejny problem.

Po, m.in. nowej komendzie policji i odwiercie geotermalnym w Sochaczewie, jest to kolejna inwestycja, którą udało się uruchomić dzięki zabiegom Macieja Małeckiego. Nie jest też tajemnicą, że parlamentarzysta stara się również o pozyskanie środków na budowę dodatkowego mostu w naszym mieście. (seb)