Promowanie recyklingu

Po raz piętnasty Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wraz z partnerami – firmą Eco-Service S.C. oraz Remondis Sp. z o.o. zorganizowało konkurs zbiórki surowców wtórnych. Rozstrzygnięcie tej edycji miało miejsce w czwartek, 14 grudnia w siedzibie starostwa.

W tegorocznym konkursie zbiórki makulatury i puszek aluminiowych wzięło udział 29 placówek oświatowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Nagrody uczniom wręczali m.in. Jolanta Gonta, starosta sochaczewski i Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, a także Łukasz Łuszczyk w imieniu Eco-Service, gratulując uczniom zaangażowania i zachowań proekologicznych.

– Poprzez udział w konkursie młodzi ludzie mogą kształtować w sobie postawę odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją. Bardzo się cieszymy, że tak wiele młodych osób włączyło się w tę akcję, która niewątpliwie kształtuje i utrwala w nich aktywne postawy oraz pozytywne nawyki i zachowania proekologiczne. Bardzo dziękujemy uczestnikom, ale też i opiekunom, bo to przedsięwzięcie wymagało wsparcia i zaangażowania dorosłych – mówiła do uczestników konkursu Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Konkurs miał na celu promowanie idei zbiórki surowców wtórnych, podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadowej. Zakładał aktywizację dzieci i młodzieży do działań na rzecz środowiska oraz zainicjowanie w placówkach oświatowych czynności związanych z realizacją selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Łączył w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny.

W okresie od 25 września do 25 października, podczas trwania konkursu, zebrano 61 430 kg makulatury oraz 1 tonę 107 kg puszek aluminiowych. Uczniowie, którzy zebrali nie mniej niż 50 kg makulatury oraz nie mniej niż 100 puszek aluminiowych, otrzymali wyróżnienie w postaci nagród książkowych oraz nagród rzeczowych. Tradycyjnie za pierwsze miejsce do wygrania był rower. Dodatkowo, każda ze zwycięskich klas i grup przedszkolnych, w poszczególnych kategoriach, została uhonorowana nagrodą pieniężną, którą ufundowało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie z przeznaczeniem na wypoczynek i rozrywkę młodzieży.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Wyniki
W kategorii zbiórki makulatury zwyciężyli:
– najlepsza grupa przedszkolna – „Koziołki” – Miejskie Przedszkole nr 3 w Sochaczewie – jedno dziecko średnio zgromadził 22,2 kg makulatury;
– najlepsza klasa wśród szkół podstawowych – klasa I Szkoły Podstawowej w Janowie – jeden uczeń średnio zgromadził 263,4 kg makulatury.

W kategorii zbiórki puszek aluminiowych zwyciężyli:
– najlepsza klasa przedszkolna – „Misie” – Miejskie Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Sochaczewie – jeden uczeń średnio zgromadził 122,5 sztuk;
– najlepsza klasa wśród szkół podstawowych – klasa III – Szkoła Podstawowa w Giżycach – jeden uczeń średnio zgromadził 1269 sztuk.

W kategorii zbiórki makulatury nagrodę indywidualną otrzymali:
I miejsce – Szymon Kłos – klasa Ia – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sochaczewie z ilością 3950 kg
II miejsce – Piotr Bogusz – klasa I – Szkoła Podstawowa w Janowie z ilością 1620 kg
III miejsce – Marta Grzelak – klasa I – Szkoła Podstawowa w Gawłowie z ilością 1308 kg

W kategorii zbiórki puszek aluminiowych nagrodę indywidualną otrzymali:
I miejsce – Kacper Pietraszewski – klasa I – Szkoła Podstawowa w Brzozowie z ilością 14865 sztuk
II miejsce – Weronika Grzelak – klasa IV – Szkoła Podstawowa w Gawłowie z ilością 7040 sztuk
III miejsce – Krystian Szewczyk – klasa IV B – Szkoła Podstawowa w Iłowie z ilością 6227 sztuk