Muzeum dostanie gaz

Do końca września ma potrwać kolejny etap modernizacji zabytkowego gmachu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Najpoważniejsza zmiana dotyczy sposobu ogrzewania dawnego ratusza, który rezygnuje z węgla i przechodzi na gaz.

Prace w tym budynku są prowadzone systematycznie od lat. Między 2012 a 2014 r., kosztem niemal 800 tysięcy, wykonano opaskę wokół budynku, odwodnienie piwnic, zmodernizowano główną wystawę, w kilku etapach odnowiono elewację, wstawiono nowe drzwi i okna. Prace planowane na ten rok to ocieplenie poddasza, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i przyłączenie budynku do sieci gazowej. Audyt energetyczny wykazał, że pozwoli to zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 40 procent w skali roku.

– Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację muzeum i będziemy ją prowadzić w ramach większego projektu pod nazwą „Sochaczew (od)Nowa”, na który udało się zdobyć poważne dofinansowanie unijne i rządowe. Planowane prace mają się zakończyć przed pierwszymi jesiennymi chłodami, do 28 września – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Muzeum przestanie być opalane węglem i od nowego sezonu przejdzie na gaz. Wykonawca doprowadzi nitkę gazociągu, zamontuje pompy ciepła i kotły gazowe, wykona przyłącze tych urządzeń do instalacji c.o. Na ścianach zawisną 63 grzejniki, a ciepło dostarczy do nich 750 metrów nowych rur.

– Pompy ciepła są bardziej ekologiczne od węgla, taniej produkują ciepło, są efektywne i dobrze sprawdzają się w naszych warunkach atmosferycznych. Identyczne pompy jak w muzeum od dwóch lat ogrzewają budynek SCK w Boryszewie. Choć to znacznie większy gmach od siedziby muzeum, tam się sprawdziły – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Nie mniej ważnym elementem prac termomodernizacyjnych będzie docieplenie poddasza   dwudziestopięciocentymetrową warstwą wełny mineralnej i wymiana okien na tej kondygnacji. Drewniane elementy dachu zostaną zabezpieczone preparatami ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej. Na koniec ekipy pomalują wszystkie pomieszczenia na poddaszu i wymienią kratki wywiewne.

Przypomnijmy, że na projekt „Sochaczew (od)Nowa”, oprócz termomodernizacji muzeum, składa się także budowa bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą i kawiarni w miejscu dawnej przystani kajakowej. Na jego wdrożenie z Regionalnego Programu Operacyjnego miasto pozyskało 5 mln zł dotacji oraz 1,3 mln wsparcia rządowego. Wartość całego projektu, wraz z wkładem własnym miasta, to 9,8 mln zł.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl