Miasto wspiera przedsiębiorców

Ekonomista Jan Duraj napisał: „Przedsiębiorca jest osobą inicjującą, tworzącą i kontrolującą ład gospodarczy i społeczny”. Jednak nawet osoby o tak dużym wpływie na otaczającą nas rzeczywistość potrzebują czasem pomocy. Szczególnie w warunkach często zmieniających się przepisów i wymogów prawnych. I właśnie z uwagi na to ratusz zdecydował o potrzebie organizowania szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców.

Organizowaniem   wspomnianych szkoleń zajmuje się Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej, który postawił sobie w związku z tym dwa cele: tworzenie warunków do rozwoju oraz informowanie o możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania lokalnej działalności gospodarczej.

– W chwili obecnej jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dla przedsiębiorców średnio raz na kwartał – mówi p.o. kierownika wspomnianego referatu, Małgorzata Przybylska. – Bazujemy na tym, żeby zapraszać do przeprowadzenia takich zajęć osoby kompetentne. Jednocześnie nie chcemy obciążać budżetu miasta, więc zależy nam, żeby usługa była nieodpłatna. Możemy pochwalić się współpracą choćby z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, dzięki czemu osoby przedsiębiorcze mają szansę na spotkanie z ludźmi, którzy odpowiadają za przyznawanie środków z Unii Europejskiej. Jest to na pewno znakomita okazja do zapoznania się z kryteriami, które decydują o pozyskaniu takiej dotacji.

Zajęcia prowadzą również przedstawiciele instytucji państwowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, czy sanepid. To od nich przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się o aktualnych wymogach, które muszą spełniać, ale także prawach, które im przysługują. Lista pozyskanych partnerów na tym się jednak nie kończy. Przedsiębiorcy mieli okazję uzyskać porady choćby od kancelarii prawnej Meissner Kozioł&Partner, czy Fundacji Tax Care Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości.

W zależności od poruszanej tematyki, szkolenia cieszą się sporym zainteresowaniem. Na spotkanie poświęcone zmianom obowiązków względem instytucji państwowych, które weszły w życie 30 kwietnia tego roku, stawiło się 51 osób. Poszerzeniem wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych związanego z RODO zainteresowanych było prawie 60 osób.

– O tym, jak żywo przedsiębiorcy są zainteresowani tego typu zagadnieniami, świadczy ilość zadawanych pytań – mówi Małgorzata Przybylska. – Czasami, szczególnie na szkoleniach specjalistycznych, połowa spotkania to prelekcja, a druga połowa to rodzaj panelu, gdzie przedsiębiorcy przez ponad godzinę zadają konkretne pytania i uzyskują konkretne odpowiedzi. Na niektórych szkoleniach, jak z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, odbywają się indywidualne konsultacje. Pomysł każdego z obecnych jest wtedy omawiany, a prowadzący podpowiadają, co można poprawić, żeby projekt miał jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania – dodaje.

Szkolenia   prowadzone przez przedstawicieli ZUS, US, czy sanepidu są cykliczne i odbywają się dwa razy do roku. Dlatego organizatorzy znają już najczęściej zadawane pytania i starają się, by odpowiedzi były zawarte w prezentacji.

Także w zależności od poruszanej tematyki, szkolenia przyciągają albo aktywnych już przedsiębiorców, albo osoby dopiero planujące założenie działalności gospodarczej.

– Ostatnie szkolenie, dotyczące RODO, przyciągnęło wiele osób z działów kadrowo-księgowych,   które faktycznie mają największą bazę danych osobowych. Z kolei na szkoleniach prowadzonych z ZUS, US, a od niedawna również z sanepidem, najwięcej chętnych to osoby planujące rozpoczęcie działalności. Chcą się dowiedzieć, jakie są ich obowiązki względem instytucji państwowych.

Trzeba zaznaczyć, że ta bogata i rozległa tematycznie oferta szkoleniowa, dzięki działaniom sochaczewskiego magistratu jest dostępna całkowicie nieodpłatnie.

– Przedsiębiorca to człowiek wielozadaniowy – mówi burmistrz Piotr Osiecki. – Musi znać podstawy księgowości, mieć świadomość trendów na rynku, znać zasady marketingu, umieć poruszać się z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego staramy się zapewnić jak najszersze wsparcie dla osób przedsiębiorczych i sprawić, żeby Sochaczew był miejscem możliwie najbardziej przyjaznym do prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w skali makro, jak i mikro.

Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej szkolenia dla przedsiębiorców stara się organizować szczególnie wtedy, kiedy w kraju istotnie zmieniają się przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tego typu wsparcia powinny śledzić lokalną prasę (informacje o terminach zbliżających się szkoleń publikujemy w „Ziemi Sochaczewskiej”), a także tablicę ogłoszeń i strony internetowe urzędu miasta, lub zadzwonić na numer tel. 46 862 27 30 (wew. 307).

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl