„Iwaszkiewicz” ze „Srebrną Tarczą”

W ogłoszonym 10 stycznia 2018 roku XX jubileuszowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2018, technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Od sześciu lat Technikum w „Iwaszkiewiczu” zajmuje wysokie miejsca w rankingu najlepszych szkół w Polsce i jest najwyżej plasowanym technikum w powiecie sochaczewskim.

W roku 2015 i 2016 szkoła otrzymała „Brązową Tarczę”, w 2017 roku zajęła 38 miejscu na Mazowszu – dziś plasuje się na 21 miejscu wśród mazowieckich placówek.

„Iwaszkiewicz” znacznie awansował też w ogólnopolskim rankingu szkół z 246 miejsca na 179. Ranking uwzględnia   osiągnięcia szkoły w olimpiadach oraz wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Sukces szkoły nie tylko podnosi jej prestiż, ale przede wszystkim jest ważnym kryterium i wskazówką dla absolwentów gimnazjów i ich rodziców, którzy stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

ZS im. Iwaszkiewicza