Bezpieczny rok w mieście

Pracownicy miejskiego monitoringu opublikowali raport z zarejestrowanych przez jednostkę zdarzeń w 2017 roku. Jak się okazuje, bezpieczeństwo w mieście wzrasta. Maleje liczba zdarzeń w każdej kategorii przestępstw i wykroczeń.

Na terenie miasta rozlokowanych jest 16 kamer miejskiego monitoringu, obsługiwanych całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. System działa od 2008 roku i ulegał przez te lata rozbudowie.

Jak wynika z raportu za rok 2017, zdarzeń wymagających zgłoszenia dyżurnemu policji było znacznie mniej, bo o ile w 2016 roku monitoring odnotował 330 incydentów, to w minionym roku już tylko 184. Spadek jest tym bardziej spektakularny, kiedy porównamy go do roku 2015, kiedy to kamery zanotowały prawie 750 incydentów.

Struktura   ubiegłorocznych zdarzeń przedstawia się bardzo podobnie do tej z 2016 roku. 33% interwencji dotyczyło leżących nietrzeźwych, 25% kolizji w ruchu drogowym, 16% spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 7% bójek i pobić. Marginalny odsetek to niszczenie mienia, kradzieże czy pożary.

Trzeba przy tym pamiętać, że liczba przypadków w każdej z kategorii znacząco spadła. I tak na przykład, o ile monitoring w 2016 roku odnotował 99 przypadków z leżącymi nietrzeźwymi, to w ubiegłym roku już tylko 61. Znacząco ubyło również przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych – tylko 29 w porównaniu do 89 w roku 2016.

Najwięcej incydentów w minionym roku zarejestrowały kamery umiejscowione w rejonie placu Kościuszki i podzamcza, bo aż 102 z ogółu 184. Bezpiecznie było za to w rejonie dworca PKP – jedynie 16 incydentów.

Jak wynika z raportu, wzrasta też świadomość mieszkańców miasta i troska o wspólne bezpieczeństwo. Sochaczewianie coraz częściej reagują na sytuacje budzące jakiekolwiek podejrzenia i odbiegające od ogólnie przyjętych norm. Mieszkańcy w ubiegłym roku zgłosili 120 interwencji, dzwoniąc pod numer telefonu „dyżurnego miasta”, czyli blisko dwukrotnie więcej niż w roku 2016. Przypomnijmy, numer 46 862-36-82 działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Najczęściej   zgłoszenia mieszkańców dotyczyły awarii oświetlenia ulicznego i uszkodzeń nawierzchni dróg i chodników. W przypadku każdego zgłoszenia podjęte zostały działania pracowników monitoringu, polegające na powiadomieniu służb ratowniczo-porządkowych lub przekazaniu zgłoszeń do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl