1% dla lokalnych organizacji pozarządowych

Jak co roku publikujemy wykaz stowarzyszeń z terenu powiatu sochaczewskiego uprawnionych do otrzymania 1 proc. z naszych podatków i zachęcamy do przekazania go na ich rzecz.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował (ostatnia aktualizacja 9.10.2017 r.) wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozliczeniu za 2017 rok. Znajduje się w nim 14 organizacji działających na terenie powiatu sochaczewskiego.

Podczas rozliczania się z fiskusem możemy dobrowolnie przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz dowolnego podmiotu, posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Aby tego dokonać, wystarczy numer wpisu do KRS danej organizacji. Należy go umieścić w odpowiedniej rubryce w formularzy podatkowym.

W przypadku, gdy chcemy ofiarować 1 procent konkretnemu oddziałowi regionalnemu danej organizacji, wówczas, oprócz numeru KRS, dodatkowo w polu formularza „Cel szczegółowy” należy także wskazać odpowiednią placówkę, np. Oddział Powiatowy w Sochaczewie, Zarząd Rejonowy w Sochaczewie, Hufiec Sochaczew, Koło Sochaczew.  (mf)

OPP uprawnione do otrzymania 1%
-  Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Sochaczew) – KRS 0000291419
-  Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – KRS 0000005220
-  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” – KRS 0000317840
-  Fundacja Radia Niepokalanów – KRS 0000332816
-  Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – KRS 0000293143
-  Polski Czerwony Krzyż (Zarząd Rejonowy w Sochaczewie) – KRS 0000225587
-  Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (Koło Sochaczew) – KRS 0000163347
-  Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – KRS 0000487697
-  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – KRS 0000103973
-  Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie – KRS 0000112347
-  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – KRS 0000290625
-  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sochaczewie – KRS 0000455710
-  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie) – KRS 0000134684
-  Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej – KRS 0000252350