Konkurs Młodych Dziennikarzy

Najdłuższą, bo trwającą od 1996 r. historię posiada Konkurs Młodych Dziennikarzy, mający na celu popularyzację dziennikarstwa w szkołach. konkurs-mlodych-dziennikarzy

Pomysłodawczyniami konkursu były dwie dziennikarki „Ziemi Sochaczewskiej” – nie pracująca już Ewa Safulak oraz Jolanta Śmielak – Sosnowska. W pierwszych latach istnienia konkursu polegał on na pisaniu przez uczniów materiałów dziennikarskich dotyczących ważnych problemów miasta i tzw. małej ojczyzny. Spośród nadesłanych prac jury wybierało najlepsze, a jedną z nagród była publikacja na łamach tygodnika. W tym czasie w szkołach zaczęły ukazywać się pierwsze gazetki redagowane przez uczniów i nauczycieli. Organizatorki konkursu uznały, że to właśnie szkolne pisemka powinny stać się przedmiotem intensywnych działań redakcji, dlatego na 5-lecie konkursu zmieniono jego formułę, nie zmieniając jednak nazwy. Od tego czasu, co roku w marcu ogłaszamy kolejną edycję Konkursu Młodych Dziennikarzy, który stał się przeglądem gazetek szkolnych z terenu całego powiatu. Rozstrzygnięcie KMD odbywa się pod koniec maja lub na początku czerwca. Bardzo często finałowi konkursu towarzyszą warsztaty dziennikarskie bądź spotkania z przedstawicielami mediów.

Edycja 2017

Redakcja „Ziemi Sochaczewskiej” ogłasza 21. konkurs na gazetki szkolne. Do udziału w nim zapraszamy wszystkie szkoły z terenu miasta i powiatu, w których wydawane są uczniowskie pisma.

Każda szkoła, która chce wziąć w nim udział, powinna dostarczyć do redakcji dwa ostatnie egzemplarze wydawanego pisma. Będziemy je oceniać w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich. Zwyczajowo prosimy o dołączenie do gazetek krótkiej notki o jej twórcach, opiekunach, zasadach kolportażu. Przy ocenie szkolnych pism będziemy brać pod uwagę ich stronę graficzną, warsztat dziennikarski, zawartość gazetki.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, przyznamy także Kolorowe Ołówki. Otrzymają je autorzy najciekawszych artykułów, rysunków, bądź rubryk zamieszczonych w wydawanym przez szkołę piśmie.
Mamy nadzieję na ciekawą lekturę, świetne wydawnicze pomysły i oczywiście liczny udział w konkursie.

Gazetki można dostarczać lub nadsyłać do 28 kwietnia 2017 r. na adres: Dwutygodnik „Ziemia Sochaczewska”, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21 (kramnice miejskie, pok. 312) z dopiskiem „Konkurs Młodych Dziennikarzy”.

 

Redakcja