Patriotyzm w wierszu i piosence

Studio Wokalne Piotra Milczarka oraz Grupa Teatralna „Rekwizyt” Damiana Jaworskiego zaprezentowali w czwartek 12 kwietnia program słowno-muzyczny pod hasłem „Wieczorek Patrityczny. Wydarzenie odbyło się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101.

Studio Wokalne wykonało znane pieśni patriotyczne, takie jak „Rota”, „My Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Czerwone maki na Monte Casino”, „Wojenko wojenko” a aktorzy z Grupy Teatralnej „‚Rekwizyt” wprawnie wypełnili momenty między wykonaniami wokalnymi, recytując wiersze, m.in. Wandy Chotomskiej, Władysława Bełzy, Ludwika Wiszniewskiego i Czesława Kuriata. Zaprezentowali również inscenizacje nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabrakło też hymnu Polski w wykonaniu wszystkich artystów.

Wieczorek Patriotyczny było okazją do chwili refleksji nad trudną drogą naszej ojczyzny do odzyskania niepodległości.