Koncert jak wspomnienie

Już po raz dwunasty w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim odbył się Koncert Papieski. W tym roku miał on szczególny lokalny charakter, gdyż wspominano wizytę Jana Pawła II w Polsce i odprawioną przez niego mszę świętą na łowickich błoniach.

Gości powitał gospodarz parafii ks. Jacek Grzywacz, który podkreślał, że coroczne koncerty cieszą się wielkim zainteresowaniem słuchaczy, budują żywy pomnik świętego Jana Pawła II, przypominają, co dobrego zrobił w swym życiu, ale także, że był człowiekiem radosnym, otwartym, serdecznym, zwykłym w swojej świętości. Podkreślił, że wydarzeniu przyświeca hasło „Bóg jest Miłością” tożsame z hasłem pielgrzymki papieża do Polski z 1999 roku.

Pierwszy wystąpił Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Folklorek” z Sochaczewskiego Centrum Kultury, który zaśpiewał utwory „Abba Ojcze” i „Przybywamy Ojcze Święty” oraz zatańczył krakowiaka i polkę. W drugiej części koncertu na scenę wyszedł Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza. Artyści zaśpiewali m.in. pieśni „Chodziłeś Panie”, „Patrzę na ptaki i lilie polne”, „Niechaj będzie pochwalony”, „Marsz Polonia” oraz zatańczyli trzecią część „Suity łowickiej”. Oczywiście nie mogło zabraknąć ulubionej pieśni Karola Wojtyły „Barka”.

W przerwie, w telewizyjnym wywiadzie z przesłaniem do uczestników koncertu zwrócił się biskup senior Alojzy Orszulik. Wspominał wizytę Jana Pawła II w Łowiczu, serdeczne rozmowy z przyszłym świętym, 300 tysięcy wiernych zgromadzonych na łowickich błoniach. Przypomniał, że papież w czasie mszy mówił o rodzinie, jej prawie do opieki ze strony państwa, ogromnej roli nauczycieli i wychowawców. Z wdzięcznością wspominał o wielkim wydarzeniu z 1992 roku, gdy Karol Wojtyła powołał do życia diecezję łowicką, a kilka lat później podniósł katedrę łowicką do rangi bazyliki.

Artystów   oklaskiwali m.in. patroni imprezy: reprezentujący biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial, starosta Jolanta Gonta, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, reprezentujący marszałka Mazowsza radny sejmiku Mirosław Adam Orliński, Łukasz Gołębiowski dyrektor biura poselskiego Macieja Małeckiego, wójt gminy Nowa Sucha Maciej Mońka.

Przed kościołem można było oglądać wystawę fotografii związanych z wizytą św. Jana Pawła II w Łowiczu. Część z nich stanowiły zdjęcia wykonane przez osobistego fotografa papieża.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl